Linoljefärg

Vad linoljefärg är och hur det används

Linoljefärg eller oljefärg som man också brukar säga fast den historiska benämningen faktiskt är linoljefärg är ett samlingsnamn för ett färgmaterial. Detta färgmaterial används i många olika sammanhang, inte minst för byggnads- samt konstmåleri. Det heter linoljefärg då det är oxiderande olja som är grunden till färgen, vanligast linolja då, därav namnet. Förutom själva oljan så innehåller materialet även färgämne såklart vilket är avgörande för vilken färg som medlet skall ha.

Färgförbättringsmedel till linoljefärg

Man brukar även tillsätta olika typer av lösningsmedel, främst organiska för att öka kvaliteten på linoljefärgen. De vanligaste lösningsmedlen som brukar användas till detta ändamål är terpentin eller lacknafta. I vissa fall tillsätter man även andra preparat i linoljefärgen exempelvis om man vill reducera torktiden. Då är det vanligt att man använder sig utav sickativ som är ett enkelt torkmedel som fungerar bra tillsammans med linoljefärgen.

Linoljefärg inom konsten och kulturlivet

Linoljefärg har använts inom konstmålning i över 1500 år och hade sin kulmen under renässansen. Då fick den sitt genombrott och många konstnärer valde att använda sig av denna färg. Många konstnärer använder sig av oljefärg då den kan ha en mycket lång torktid. Det kan vara så att man utnyttjar detta bland annat till att bearbeta målningen innan den har torkat. När man använder sig av linoljefärg får man räkna med en gulnande toning på färgen. Det gör att kan många konstnärer använda sig av vitoljefärg för att inte få denna gulnad som kan förekomma.

Linoljefärg används även inom byggnadsindustrin.

Vad gäller inom byggnadsmåleri så brukar man säga att linoljefärgen är den oljefärg som inte innehåller andra tillsatser. Det har använts väldigt mycket linoljefärg i Sverige i väldigt många år. Det har länge varit en populär färg att bland annat använda på olika möbler. Det förekommer även väldigt många yttre husfasader som målades med linoljefärg. Linoljefärgen är lite dyrare än vanlig färg och därmed lite finare att använda sig utav. I vanliga fall använde målare den vanliga röda slamfärgen som var billigare men inte alls lika fin och därför blev linoljefärgen ännu mer exklusiv.

En stor fördel med linoljefärg är att den har egenskapen att fästa sig väldigt bra på de flesta ytorna så länge de är relativ rena och torra. Detta innebär att linoljefärg har använts på material såsom plast, trä, metall, puts och andra ytor som skall färgläggas.

Finns det något negativt med oljefärg?

En nackdel som finns med användningen av linoljefärg är att den gulnar om inte ytan får tillgång till solljus. Detta då det medel som binder samman färgen bryts ner och gör färgen mattare. Detta leder i längden även till att det lättare tar åt sig smuts och andra oönskade partiklar. Det är därför viktigt att när man använder sig utav linoljefärg, att man gör det på rätt sätt. Man ska inte snåla med färgen och lämna öppna ytor. Det ska även skötas på rätt sätt genom att man rengör materialet som målats emellanåt. Det är bra om man även så småningom ser till att måla om ytan innan den börjat vittra.