vad-ar-ett-utgodslingssystem-och-hur-funkar-det

Vad är ett utgödslingssystem och hur funkar det?

På senare tid har det blivit väldigt viktigt att sköta utgödslingen på gårdarna på ett effektivt sätt. Detta sker genom en process som kallas för utgödsling. Men de är inte alla som riktigt vet vad en utgödsling innebär. Eller hur man kan sköta en utgödsling på bästa sätt.

Det kan också vara svårt att konstruera ett utgödslingssystem på alla typer av gårdar. Då måste de tillverka speciella konstellationer. Vilket kan vara stora omkostnader för bönderna. Men även något som de försvarbart bör investera i då det är en viktig process att hantera.

LR-System har tillverkat utgödslingssystem sedan 1950-talet. Man kan med enkelhet säga att de är experter på området och löser alla system man kan tänkas behöva. Kika in deras hemsida för mer information och kontaktuppgifter.

Vad är utgödsling?

Vad är utgödsling då kan man fråga sig. Den vanligaste typen av utgödsling sker i syfte av att öka effektiviteten av gödselhanteringen. Detta då utgödslingen i sig leder till bättre hygien för korna vid mjölkningen. Således även till att de faktiskt mår bättre. Genom att göra sig av med all gödsel så förbättras även gårdens inomhusklimat då ammoniakgaserna i luften minskas. Sköter man utgödslingen på ett bra och effektivt sätt så bevaras även näringen i gödsel. Då går man inte miste av något utan enbart tar del av de positiva konsekvenserna. I den stora helheten leder utgödsling på ett bra sätt även till mindre läckage till naturen, grundvatten och sjöar bland annat.

Marknaden

Eftersom att det är en nischad marknad så finns det endast ett fåtal verksamheter i Sverige. Som arbetar med att konstruera utgödslingssystem till de behövande. Vad som bestämmer vad för typ av system det är och hur det ska utformas beror på en hel del olika aspekter. Först och främst så beror det på vilka djur som ska infinna sig i ladugården där utgödslingssystemet ska finnas. Andra faktorer som påverkar utformningen av utgödslingen. Är t.ex. vilken frekvens som utfodringen ska ske på, vilken typ av strömaterial som används med mera. Genom att utforma en effektiv utgödsling använder man sig därefter av passande tryckare, pumpar och robotar som sköter detta arbete.

Svenska bönder

Svenska bönder hade inte någon större koll på vad utgödsling var först i mitten på 1900-talet. Då allt fler började använda sig utav det. Eftersom att det blev en allt större mekanisering även inom lantbruket. Så fick utgödslingen en del i rampljuset och allt fler förstod vad utgödsling är och vad det var för något. Det var dock svårt att konstruera avancerade utgödslingssystem på den tiden. Det förekom ofta avbrott och andra typer av driftstörningar. Vilket sker i allt lägre frekvenser idag med de avancerade system som används.

Vad är utgödsling kan man nu ta del av i texten. Det är alltså ett system som har till avseende att rengöra ladugårdar på ett effektivt sätt. För att göra tillvaron delvis för djuren mycket bättre men det har även påverkan på bönderna och på naturen. Därför har utgödsling blivit en viktig del att ta hänsyn till. Och man bör också sköta detta arbete på ett bra sätt för att det ska fungera effektivt. Det finns experter inom området som åker runt till bönder och kollar över system om så önskas. Och man kan således effektivisera sin befintliga utgödsling om man inte är riktigt nöjd med den.