konferens

Tips för en lyckad konferens

Konferenser är något som vi alla känner till och de är alltid svåra att få till på ett riktigt bra sätt. För man ska verkligen inte underskatta vilka skillnader som finns mellan olika alternativ. Det behöver inte vara tråkigt att åka på en konferens. Istället kan det vara en riktigt trevlig upptäcktsresa för deltagarna om den görs på ett bra och trevligt sätt. Att ha en lyckad konferens innebär trots allt att alla deltagarna känner att den både varit produktiv och trevlig. Därför kan det vara bra att få tips för en lyckad konferens innan du väljer att anordna en sådan. 

Man ska helt enkelt inte underskatta betydelsen av att göra saker och ting på ett litet annorlunda sätt. Många företag och verksamheter väljer att förlägga sina konferenser på samma ställe om och om igen. Något som verkligen inte är att rekommendera då det finns mycket man kan påverka om man ser över vilka alternativ som finns. Först och främst bör man se till att förlägga sin konferens på ett spännande och trevligt ställe. Där deltagarna känner att det är roligt även efter att själva arbetsdelen av konferensen är avslutad. Det är trots allt viktigt att inte underskatta betydelsen av den biten. 

En lyckad konferens måste vara rolig och trevlig 

Konferenser kan vara lyckade men också vara väldigt tråkiga att åka på. Man ska trots allt inte underskatta att deltagarna måste ta sig någonstans och vistas borta från vänner och familj. Det minsta man kan göra då är att förlägga den på en trevlig plats. Gärna där man kan kombinera nytta med nöje. Att helt enkelt välja en plats som man tidigare inte haft konferenser på är en bra idé. Dessutom kan man se till att det finns saker och ting i närheten som man kan utforska. 

Sådant gör trots allt en konferens roligare och innebär att deltagarna kan ha något att göra utöver själva konferensen. Det får gärna vara i en liten stad eller ute i skärgården. För det finns många alternativ att välja mellan när det kommer till att förlägga en konferens. Därför ska man inte bara göra det man alltid tidigare har gjort. Utan att helt enkelt göra den trevligare och roligare. Ett annat bra tips är att våga köra mobilfritt. Det gör att deltagarna har ett större fokus på själva konferensen. Se även till att interagera mer med deltagarna och förbereda aktiviteter eller en överraskning. 

Konferensen kan bli lyckad med lite förberedelse 

Att se till att allt material finns dokumenterat kan vara en liten detalj men vara en avgörande för om konferensen kommer att bli lyckad. Det är viktigt att inte underskatta möjligheterna som det innebär att ge deltagarna informationen på rätt sätt. Tänk också på att det går att köra mobilfritt. Ett annars störande moment försvinner på det här sättet. Det innebär också att deltagarna är mindre benägna att sitta på mobilen under hela konferensen. Bara att undvika onödiga avbrott i form av inkommande samtal eller sms är trots allt en bra början för en lyckad konferens.

Hitta rätt konferenslokal 

När det väl är dags att anordna en konferens så är lokalen en viktig punkt. Rätt lokal är en avgörande faktor för en lyckas konferens. Många tycket faktiskt att detta är den svåraste biten att få på plats. Idag är det dock många hotell som även erbjuder konferensmöjligheter. Då kan man kombinera med övernattning och andra aktiviteter.

När det gäller lokaler så finns det vissa saker man kan tänka på inför sitt val. Oftast är konferensresor till för att vara kreativ. Därför är det viktigt att det finns bra sittplatser där man kan sitta i grupp. Det kan även vara bra om det finns exempelvis en datakanon och en whiteboard. Då kan man dela med sig av saker från sin dator och brainstorma tankar och idéer på whiteboarden.

Se till att undersöka flera olika alternativ innan ni väljer lokal. Då är chansen större att ni hittar något ni är riktigt nöjda med!