Solvärme på kusten

Solvärme, vad är det och vad kan jag använda det till?

Det finns en mängd olika alternativ för att värma upp sitt hem och solvärme är ett av dem. Det finns också en mängd olika alternativ att faktiskt kunna värma upp vatten. Solvärme är ett av de alternativen som finns för att kunna producera värme. Eller som man också kan säga omvandla solens värme till värme som kan användas för att värma upp luften eller vatten inomhus. Något som verkligen kan minska ner ens kostnader och det är dessutom ett miljövänligt alternativ. Man ska nämligen inte förminska nyttan av att kunna använda solvärme för sådant som annars kostat pengar. Dock är det likt allt annat något som kräver en initial investering.

En investering som kan vara relativt hög. Något som verkligen är viktigt att tänka över om man planerar att använda solvärme. Man ska inte heller förväxla solvärme med exempelvis solpaneler som skapar elektricitet. Det är inte riktigt samma sak även om det är snarlika produkter. Solvärme är helt enkelt att man omvandlar solstrålningen till värme och då inte el. Vilket kan göra att man enkelt och effektivt kan minska ner sin miljöpåverkan. Detta fungerar även i länder där det inte är speciellt varmt och är oftast mer effektivt än att producera el med solpaneler.

Kan jag använda solvärme?

Solvärme är som allt annat något som man behöver en expert för att använda sig av på ett korrekt sätt. Många kan använda sig av solvärme på ett eller annat sätt i sina hem. Dock innebär det inte att det kommer vara det mest effektiva sättet. Vilket är en anledning till varför man behöver en expert för att kunna avgöra det. I en del områden kan solvärme vara det mest effektiva sättet medan bergvärme kan vara mer effektivt i andra. Det är helt enkelt inte en fråga som är enkel att besvara då det finns olika faktorer att tänka på.

Det viktigaste är att man i Sverige kan använda solvärme, men vi har en del andra alternativ som saknas i andra länder. Därför är det viktigt att man gör en kalkyl över alla de alternativen som finns. Sedan är det också viktigt att man utgår ifrån det området man bor i. I norr kan det vara betydligt mindre effektivt än vad det är i söder. Något som gör att man kanske ska använda sig av andra alternativ beroende på detta. Genom att använda sig av en expert som kan ge en alternativ får man den bästa möjligheten att välja effektivt. Något som verkligen är en stor fördel.

Vad kan jag använda solvärme till?

Solvärme är ett samlingsbegrepp som avser all produktion av värme från solstrålning. Därför finns det också olika alternativ att välja mellan. Bland annat kan du värma upp vattnet med hjälp av solvärme. Det är kanske inte lika effektivt som en luftvärmepump på en del platser men mer miljövänligt. Här måste man verkligen jämföra den effektiviteten man kan förvänta sig av alternativen som finns.

Det är inte heller som solvärme är det mest miljövänliga alternativet. För det är något som bestäms utifrån en mängd lokala faktorer.

Fakta

Det land som har mest solfångare i världen är Kina, som står för ca. 75% av världsmarknaden. Europa kommer på en andra plats och det finns mest solfångare i Tyskland. Räknar man solfångare per capita hamnar Cypern, Grekland och Österrike långt före övriga länder inom Europa.

En stor del av de solfångare som har installerats i Sverige är även tillverkade i Sverige. Däremot har importen av solfångare ökat under de senaste åren. Detta beror på att utländska företag haft bättre marknadsförutsättningar för att lyckas. Världens största solvärmeanläggning finns i Danmark och omfattar 70 000kvm solfångare och finns i ett fjärrvärmesystem i staden Vojens i Danmark.