impregnerad mobel i roslagsmahogny

Roslagsmahogny

Roslagsmahogny är en blandning som likt trätjära skyddar trä mot att bli skadad.

På många sätt så är det liknande att använda sig av trätjära. Däremot så är det inte samma nackdelar med att använda sig av roslagsmahogny som det är med trätjära.

Blandningen som blir till roslagsmahogny tar bort tjärans klibbighet och till skillnad från trätjära så torkar oljan. Något som trätjära inte gör alls. Torkningstiden varierar beroende på hur man blandar till roslagsmahognyn.

Torkningstiden kan vara så kort som ett par timmar men vara så lång som ett par veckor. Namnet roslagsmahogny kommer ifrån den traditionellt bruna färgen som blandningen ger. Däremot så kan man blanda till roslagsmahogny på andra sätt som ger andra färger när det torkar.

Så för att sammanfatta vad det är för typ av olja, är så är det en blandning som är lite bättre än vanlig trätjära. För vanlig trätjära torkar inte överhuvudtaget men det gör denna olja. Men det ger samma skydd som man får med trätjära. Något som underlättar om man vill behandla ett område som man måste röra. Om man då istället använder sig av trätjära så kommer det att klibba av sig medan det inte är samma sak med mahogny-oljan.

Kan man blanda till roslagsmahogny själv?

Man kan både köpa roslagsmahogny färdigblandad eller köpa ingredienserna och blanda själv. Oavsett så får man en likvärdig produkt och om man behöver större mängder så kan det vara smart att blanda själv. Ska man däremot enbart använda det på ett begränsat område så kan det bli billigare att köpa det färdigblandat.

För att själv blanda till denna produkt så behöver man en del trätjära, en del kokt linolja och en del balsamterpentin. Man förblandar de två sista delarna och häller ner i trätjäran.

Man kan även byta ut ingredienserna efter ett recept som ger en annan färg. Det enda man måste vara säker på är att man använder sig av ett korrekt recept. För om man blandar till roslagsmahogny fel så kan det leda till att den inte torkar. Alternativt så kan det ta mycket längre tid för blandningen att torka. Något som inte är speciellt roligt om det tar flera veckor längre än vad som hade behövts.

Om man känner sig osäker på hur man själv ska blanda till roslagsmahogny bör man alltid köpa färdigblandad. Då undviker man att det blir några problem eller att det inte ska torka ordentligt. För det är generellt sett bättre att köpa än att blanda till det om man inte är säker på hur man gör.

Vad kan man använda roslagsmahogny till?

Man kan använda sig av roslagsmahogny till alla typer av träslag. Det är ypperligt för att skydda trä som står ute från väta och fukt. Något som kan innebära allt ifrån bänkar till verandor. Man kan använda sig av oljan på samma sätt som man gör med trätjära. Men man kan även använda det på ställen där trätjära inte är lämpligt. Då för att oljan inte klibbar och det som sagt torkar vilket inte trätjära gör.

Köp rätt mängd

När du köper denna produkt är det viktigt att du köper rätt mängd. Detta kräver att du noggrant planerar in hur mycket du ska köpa. Du vill undvika att stå där med för lite mängd när du renoverar. Det värsta som kan hända är att projektet inte blir slutfört och att du måste beställa nytt. Du förlorar både tid och pengar på att göra detta. Istället är det bättre att köpa för mycket än för lite. Skulle det vara så att man köper för mycket kan man enkelt lämna tillbaka det. Ett annat alternativ är att du sparar oljan i hemmet för nästa projekt.