tryckluftslangar

Kan man använda en svetsslang som tryckluftsslang?

En tryckluftsslang är vanligen tillverkad i plast och har god nötningsbeständighet. De har dessutom egenskaper för att vara lätta att böja utan att veckas och är vanligen även oljebeständiga. Tryckluftsslang används vanligen till överföring av tryckluft eller hydraulik. Eftersom att de har så pass bra egenskaper att hålla trycket inom slangen och kunna föra över detta så är det vanligt att det används till exempel som cykelpump. Det går även att använda liknande slangar för att överföra vätskor såsom vatten.

En annan typ av slang som används är svettslang.

Dessa har vanligen två olika ingångar, ena för acetylen och det andra röret används för överföring av oxygen. Svetsslangarna finns i olika genomförande beroende på vad för typ av svets de ska användas till. Om man exempelvis behöver en hög antändningstemperatur bör man använda sig av svetsslang med syntetiskt innergummi. Dessa bör vara i exempelvis syntetisk textil och ha ett ytterhölje av slitstarkt gummi. Eftersom att det är väldigt farligt med läckage i svetsslangen är det väldigt viktigt att man kontrollerar dessa innan man påbörjar svetsningen. Kan man använda en svetsslang som tryckluftsslang är det många som undrar. Svetsslangen är inte tillverkad för just detta ändamål men det går faktiskt att använda svetsslangen som tryckluftsslang.

I Sverige finns idag flera olika företag som massproducerar dessa typer av slangar, främst till industrin. De är inte tillverkade då så att man kan använda en svetsslang som tryckluftsslang men det går självklart att göra detta om det är vad som önskas. Båda typerna av slangar är av slitstarka material som även är armerade med ett ytterhölje av gummi. För att man ska använda en svetsslang som tryckluftsslang så bör man använda sig av en svetsslang i bra kvalité. Eftersom att svetsslangen är tillverkad för att klara av gaser och ofta är tillverkade som två slangar i ett är det dock inte gjort för detta ändamål. De svetsslangar som dock är avsedda för syrgaser kan dock användas som tryckluftsslang ifall så önskas.

Swedol är det företag som i Sverige är i spetsen av försäljningen av slangar av denna karaktär och de har även väldigt bra priser på dessa. De flesta tryckluftsslangar eller svetsslangar brukar inte vara så dyr att köpa in och därför är det i många fall inte lönt att spara in på några kronor för en i sämre kvalité. Svetsslangar är även väldigt bra att ha i bra kvalité av säkerhetsaspekten då det kan vara farligt med läckage av gaserna. Det är i övrigt väldigt viktigt att slangarna är testade och godkända så att man vet att man använder något i brukbar kvalité.

Sammanfattningsvis kan man säga att marknaden är fylld av olika gummislangar för olika ändamål. De är relativt billiga på marknaden och därför bör man helst inte snåla på kvalitén. Om man undrar ifall man kan använda en svetsslang som tryckluftsslang så är svaret ett enkelt ja. Även om de inte är konstruerade för detta så är gummin i svetsslangen tillräckligt isolerande för att kunna fungera bra även i detta ändamål.