rullstol - handikappanpassad bil

Handikappanpassad bil

Funktionshinder och funktionsnedsättningar kan göra det svårt att köra bil. Det är dock inte något som faktiskt är ett hinder för många. Även om en färdigköpt bil sällan är anpassad efter olika funktionshinder, finns det i sig inte ett hinder mot en handikappanpassad bil. Tvärtom finns det i vår moderna tid gott om möjligheter att anpassa nästan allt möjligt. Vilket också gör det möjligt att återfå den rörelsefriheten som en bil trots allt innebär. För det ska inte behöva vara ett problem att man har ett hinder, eller en funktionsnedsättning. Istället finns det gott om olika lösningar för att göra det möjligt att köra bil igen. 

För många människor innebär det inte heller några enorma anpassningar. Det krävs inte att bilen byggs om eller att man köper en speciell typ av bil. Det finns gott om lösningar som gör det möjligt att faktiskt kunna köra bil igen. Dock är det inte bara för föraren som det kan krävas anpassningar utan även för passagerare. Därför är det väldigt viktig att man ser till att man anpassar bilen för att göra det enklare. Det är nämligen många olika anpassningar som verkligen kan innebära stora skillnader och göra livet både enklare och smidigare. Vilket man inte ska underskatta värdet av. 

Få en handikappanpassad bil som passar dig

Om du idag har en bil, finns det troligtvis mycket du kan göra med hjälp av en expert för att anpassa den. Det är nämligen inte alltid ett krav att hela bilen byggs om. Det kan istället finnas gott om saker och ting som kan anpassas i en redan existerande bil. Vilket gör att man inte behöver special beställa en bil för att kunna köra den. På många sätt är det idag mycket enklare att faktiskt hitta en lösning som gör livet mycket enklare och smidigare. Framförallt då det beror på vilket funktionshinder eller funktionsnedsättning man har. 

Genom att se över vilka behov man har, kan man enklare hitta en lösning på de problem som finns. Vilket också gör att man faktiskt får möjligheten att hitta precis den anpassningen man behöver. Det beror först och främst på vilken typ av handikappanpassad bil man behöver. Är det för förare eller passagerare, det kan nämligen innebära helt olika anpassningar. Därför är det också viktigt att man ser till att man anpassar bilen och får en skräddarsydd lösning. Alla har inte samma hinder eller problem med bilkörningen eller att komma in och ur bilen. 

Viktigt att ta hjälp av en expert

Det finns gott om företag som fokuserat på att underlätta för människor att köra och använda sig av en bil. Genom att välja rätt företag kan man se till att man faktiskt klarar av vardagen på ett helt nytt sätt. Att få möjligheten att köra bil eller åka med på resan kan innebära en mycket större handlingsfrihet än tidigare. Därför är det viktigt att man använder en expert som kan skräddarsy en lösning för ens behov. 

På det här sättet kan man återigen få friheten som det innebär att använda en bil. Men för att hitta rätt företag att anlita är det viktigt att man undersöker sina alternativ noggrant. Genom att vara noga med sitt urval är chansen större att man blir riktigt nöjd!

Bra att veta 

En bil som är ombyggd och anpassad för dina behov kan ibland kosta en hel del. Hur mycket den kostar beror självklart på vilka anpassningar som ska göras. Har man en varaktig funktionsnedsättning kan man dock få bidrag från Försäkringskassan för sådana handikappanpassningar. Då får du ett bidrag för att antingen köpa en anpassad bil eller anpassa en befintlig. 

För att kunna få ett sådant bidrag behöver man dock uppfylla vissa krav. Till att börja med måste du vara försäkrad i Sverige. För att veta mer exakt vad det innebär kan det vara bra att läsa mer på försäkringskassans hemsida. Din funktionsnedsättning måste också vara så pass allvarlig att du har svårt att förflytta dig på egen hand. Vilket innebär att du även har svårt att åka kommunalt. Denna funktionsnedsättning ska beräknas vara kvar i minst 9 år för att vara bidragsberättigat. 

Det finns ett antal krav man behöver uppfylla utöver de vi listat ovan. Som vi nämnt innan är det enklast att läsa mer hos försäkringskassan. Där kan man vara säker på att man får uppdaterad information som är aktuell. Har du frågor eller liknande kan du oftast ta kontakta med dom direkt för att få svar på dessa.