bokslut och bokföring

Håll koll på din bokföring och bokslut

Alla in- eller utbetalningar som påverkar företagets resultat måste bokföras. Bokföring ska ske löpande och sparas i sju år. Det ska finnas i antingen pappersform eller via elektroniska dokument. Alla affärshändelser som bokförs måste styrkas med kvitton och fakturor. Detta sammanställs slutligen i något som kallas bokslut. Det finns två alternativ för hur bokslut redovisas. Antingen görs det i ett årsbokslut eller via en årsredovisning.   

Bokföringsskyldighet

Bokföringslagen innebär att bokföring är en skyldighet enligt lag. Detta gäller för samtliga företagsformer som enskild firma, ekonomiska föreningar, handelsbolag samt aktiebolag. Allt bokföringsmaterial måste finnas kvar i minst sju år. Beroende på vilken omsättning ett företag har så finns det olika bokslut som ska användas. Bokföring sammanställs genom ett bokslut och innehåller både resultat- och balansräkning. 

Olika bokföringsmetoder
Det finns två olika metoder inom bokföring; kontantmetoden samt fakturametoden. Kontantmetoden används av verksamheter som inte har många transaktioner eller om de omsätter under tre miljoner kronor per år. Då bokför man endast inkomster och utgifter när inbetalningarna och utbetalningarna sker.

Fakturametoden görs genom att bokföra på en gång. Det innebär att alla inkommande leveransfakturor samt nya kundfakturor bokförs omgående. När de betalats så bokförs betalningarna separat. Denna metod är obligatorisk om årsomsättningen överstiger tre miljoner. 

Strukturerad bokföring

När det kommer till bokföring så ska alla affärshändelser sammanställas och sparas. Det finns två böcker som man använder för att få en bra överblick av bokföringen. Båda böckerna innehåller samma information men struktureras på två olika sätt. Det finns en så kallad grundbok, där affärshändelserna läggs in i kronologisk ordning. Daterade med de äldsta händelserna först. Sedan finns det även en huvudbok. Den har istället en systematisk ordning för kontonummer, där det lägsta kontonumret läggs längst fram. I de fall där man upptäcker felaktigheter i bokföringen brukar man främst kolla i huvudboken. 

Bokslut – årsbokslut eller årsredovisning?

Vid räkenskapsårets slut ska alla företag avsluta sin bokföring genom att sammanställa den i ett bokslut. Ett bokslut kan presenteras i antingen ett årsbokslut eller en årsredovisning. Reglerna för vilken man använder skiljer sig åt beroende på verksamhetens storlek och företagsform. 

Bokslut ska innehålla en balansräkning samt resultaträkning. Balansräkning är en översikt av skulder, eget kapital och tillgångar. Resultaträkning är istället en översikt av företagets resultat, kostnader och intäkter. Bokslut ska även innehålla noter, eller tilläggsupplysningar, som upplyser eller förtydligar vissa uppgifter. Exempelvis hur stort medeltalet av anställda var under räkenskapsåret. 

Om ett företags omsättning inte överstiger tre miljoner så finns det andra möjligheter. Då kan man istället utföra ett förenklat bokslut. Som endast innehåller resultat- och balansräkning.

Att tänka på

En sak man bör tänka på är att det är viktigt att vara klar i god tid. Då kan man kontrollera alla siffror innan det ska lämnas in till myndigheterna. Dessutom kan du åtgärda eventuella fel på ditt bokslut och åtgärda felen innan det är för sent. Man kan skicka in sitt bokslut under 6 månader efter året är slut. Skulle man inte hinna skicka in det innan dess får man betala en förseningsavgift. 

Som företag kan man överlåta sin redovisning och bokslut till en revisionsbyrå. Då kan man känna sig trygg med att det sköts av proffs. Dessutom får man som företagare mer tid över till annat inom sitt företag. Så tveka inte på att kontakta en revisor om du behöver hjälp med ditt bokslut!