Rörarbete

Allt om VVS-montör i Lidingö

Är du i behov av en VVS-montör i Lidingö? Vi förbereder dig på vad du bör tänka på och vilken typ av kompetens en VVS-montör har. Att känna till hur man blir och vad som krävs för att bli en VVS-montör är fundamentalt. I denna text tar vi upp allt som är relevant för dig som eventuellt är i behov av en VVS-montör.

VVS är idag ett mycket vanligt uttryck och samlingsnamn för branschen inom värme, ventilation och sanitet. Att arbeta inom VVS innebär ofta att man kommer i kontakt med olika typer av installationer. I Kungälv är det vanligt att VVS montörer är med och installerar vattensystem av olika slag. Exempelvis krävs det att kunnig personal installerar vattensystemen som finns i tvätt- eller badrummet. Men även det vattensystem som behövs i köket och i andra delar av bostaden.

VVS-montör i Lidingö

I Lidingö kan VVS-arbetare även benämnas som rörmokare eller rörläggare. Man kan behöva kontakta en rörläggare i Lidingö. Exempelvis när man ska dra in ett helt nytt vattensystem till ett nybyggt projekt. Även om rörläggare är en gammalmodig benämning så lever den kvar än idag. Många som arbetar inom branschen föredrar dock att benämna sig som VVS-montör istället för rörläggare. Att vara VVS-montör är en något bredare yrkeskategori än rörmokare och rörläggare. Den är dock väldigt snarlik och VVS är som tidigare nämnt ett stort samlingsnamn. Bland annat för en väldigt bred kategori av arbetsuppgifter.

Att hitta en VVS-montör i Lidingö

Utbudet av VVS aktörer i Lidingö är relativt stort och det finns en handfull olika firmor att välja mellan. Detta om man behöver anlita någon som kan utföra arbete inom värme, ventilation och sanitet. Det finns även butiker som säljer material som kan användas för VVS-arbeten. Dock är det vanligt att VVS-firmor vänder sig till större grossister för att köpa in sitt material. För att hitta VVS firmor i Lidingö kan man använda sig av olika metoder. En vanlig metod är att ta hjälp av internet då de flesta aktörer finns tillgängliga på internet i någon form. Idag finns det också sajter som söker igenom aktörer utifrån dina kriterier. Man kan exempelvis ange Lidingö som stad i en sökning, som sedermera visar alla aktörer som finns inom en viss bransch.

Kompetens och utbildning

Att utbilda sig inom VVS området brukar man göra redan under gymnasietiden. Det är då vanligast att man väljer ett praktiskt inriktat gymnasieprogram. Många skolor erbjuder sedan en inriktning på VVS. Då får man den kunskap som krävs för att förstå det mesta inom branschen. Sedan följer en lärlingsperiod där man är med och deltar i det vardagliga arbetet hos en VVS-firma. Idag krävs det att man har arbetat runt 3400 timmar inom branschen för att lärlingstimmarna ska vara avklarade. Efter att man har avklarat sina lärlingstimmar och klarat ett gesällprov kan man kalla sig för legitimerad VVS-montör. Detta innebär en större säkerhet och garanti för eventuella kunder. Lönen för en färdigutbildad VVS-arbetare som har genomfört sina lärlingstimmar ligger på ungefär 23.000kr. Precis som med andra yrken så kan lönen variera beroende på vilken ort du arbetar. Att arbeta på en VVS-firma i Kungälv innebär att man har en ganska medelhög lön. Lönen ligger på ungefär samma som i de flesta svenska städer. Har man inte gått en praktisk linje på gymnasiet men ändå vill utbilda sig inom VVS så finns det lösningar. Det finns vuxenutbildningar eller KY-utbildningar som har inriktningen på värme, ventilation och sanitet. Det finns även vidareutbildningar för de personer som känner att de vill specialisera sig på ett område. Då får man en expertis som kan vara eftertraktad på marknaden.

Att tänka på

När du väl har bestämt dig för att anställa en VVS-arbetare finns det flertalet saker att ha i åtanke. Det är framförallt viktigt att man som eventuell kund känner sig trygg när man anställer en VVS-montör. Detta kan göras på flertalet olika sätt. Först och främst bör man välja en firma som är närliggande. Det andra man kan göra att läsa recensioner och hitta information om företaget. Finns inte denna informationen så kan man ringa till företaget och fråga dem. Frågorna bör man ha funderat ut innan man ringer företaget.